Länkar

Länkar med mer information

Läs mer om Nationella kvalitetsregister på:

http://www.kvalitetsregister.se/index.html

http://rcsyd.se/

Läs mer om Könsdysfori på:

Transformering:
http://www.transformering.se/

Socialstyrelsen: Nationellt kunskapsstöd, God vård av vuxna med könsdysfori:
http://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2015-4-7.pdfr2015/2015-4-7

”Delvis uppdatering av kunskapsstöd, för stöd och utredning vid könsinkongruens hos barn och ungdomar”,  mars 2021
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2021-3-7302.pdf

God vård av barn och ungdomar med könsdysfori:
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2015-4-6.pdf

Organisationer:

WPATH – World Professional Association for Transgender Health:
http://www.wpath.org/

RFSL:
http://www.rfsl.se/

RFSL Ungdom:
http://rfslungdom.se/

Läs mer om vård:

www.1177.se
Observera att innehållet på 1177 kan variera beroende på vilket landsting du är inne och läser på. (Se övre vänstra hörnet på sidan).