Registrering

Via menyn till vänster finner du information om registrering och hur registrering i Könsdysforiregistret går till.

Publicerad: 18 december 2014
Senast uppdaterad: 17 april 2024