Länkar

Mer om kvalitetsregister

Stödfunktionen för nationella kvalitetsregister
Klicka här för att komma till mer information.

Registercentrum Syd
Klicka här för att komma till mer information.

Mer om könsdysfori

Transformering
Klicka här för att komma till mer information.

Socialstyrelsen: Nationellt kunskapsstöd, God vård av vuxna med könsdysfori
Klicka här för att komma till mer information.

Socialstyrelsen: Nationellt kunskapsstöd, Vård av barn och ungdomar med könsdysfori
Klicka här för att komma till mer information.

Andra organisationer

WPATH (World Professional Association for Transgender Health)
Klicka här för att komma till mer information.

RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter)
Klicka här för att komma till mer information.

RFSL Ungdom
Klicka här för att komma till mer information.

Mer om vård

1177 sjukvårdsrådgivning
Klicka här för att komma till mer information.

Observera att innehållet på 1177 kan variera beroende på vilket landsting du är inne och läser på (se övre vänstra hörnet på sidan du kommer till).

Publicerad: 18 december 2014
Senast uppdaterad: 17 april 2024