Årsrapport 2018

Nu är den första årsrapporten för Könsdysforiregistret klar. En milstolpe utefter vägen. Det är en bra beskrivning av registret och under kommande år kommer det bli alltmer intressanta presentationer, i takt med att det finns mer data tillgänglig i registret. Här ges några smakprov på hur vilka indikatorer som kommer att finnas med över tid. […]

Juli 2019

Sommar och semester är vad många har eller önskar just nu. En fantastisk period av året – den skandinaviska sommaren. Det är också fantastiskt hur arbetet med Könsdysforiregistret har gått framåt under det senaste året. Nu är det många som är med och bidrar till att förverkliga arbetet med att samla data för att utveckla […]

Nu är vi igång

Fler och fler enheter runt om i landet deltar nu i Könsdysforiregistret. Det är hittills inom specialiteterna Logopedi, Foniatri, Endokrin och Psykiatri. Det är unikt att vi har möjligheten att utveckla den könsbekräftande vården med hjälp av data från ett nationellt kvalitetsregister. Det kommer att bidra till ny kunskap, även internationellt.  

Könsdysforiregistret har börjat samla in data.

Under våren har logopeder runt om i landet börjat samla in data till registret. Det är mycket glädjande att vi nu kommit igång. Efter sommaren är det endokrinologins tur att starta upp. Senare under hösten kommer även psykiatrin med.

Snart börjar vi registreringen

Inom kort kommer vi att börja registreringen av data. Vi räknar att vara igång i början av april. I början kommer det givetvis inte att finnas mycket data att ta del av, men allteftersom den blir tillgänglig så kommer vi att publicera den här på registrets hemsida.