Nu är vi igång

Fler och fler enheter runt om i landet deltar nu i Könsdysforiregistret. Det är hittills inom specialiteterna Logopedi, Foniatri, Endokrin och Psykiatri.

Det är unikt att vi har möjligheten att utveckla den könsbekräftande vården med hjälp av data från ett nationellt kvalitetsregister.

Det kommer att bidra till ny kunskap, även internationellt.

 

Könsdysforiregistret har börjat samla in data.

Under våren har logopeder runt om i landet börjat samla in data till registret. Det är mycket glädjande att vi nu kommit igång.

Efter sommaren är det endokrinologins tur att starta upp. Senare under hösten kommer även psykiatrin med.

Snart börjar vi registreringen

Inom kort kommer vi att börja registreringen av data. Vi räknar att vara igång i början av april. I början kommer det givetvis inte att finnas mycket data att ta del av, men allteftersom den blir tillgänglig så kommer vi att publicera den här på registrets hemsida.