Årsrapport 2019

Nu är årsrapport för 2019 klar!

Årsrapport 2019 

Årsrapport 2018

Nu är den första årsrapporten för Könsdysforiregistret klar. En milstolpe utefter vägen. Det är en bra beskrivning av registret och under kommande år kommer det bli alltmer intressanta presentationer, i takt med att det finns mer data tillgänglig i registret. Här ges några smakprov på hur vilka indikatorer som kommer att finnas med över tid.

Årsrapport KDR 2018

Juli 2019

Sommar och semester är vad många har eller önskar just nu. En fantastisk period av året – den skandinaviska sommaren.

Det är också fantastiskt hur arbetet med Könsdysforiregistret har gått framåt under det senaste året. Nu är det många som är med och bidrar till att förverkliga arbetet med att samla data för att utveckla och förbättra den könsbekräftande vården i Sverige. Både patienter och professionella!

Vi har idag nära 900 patienter som deltar. Vi är så tacksamma för detta! Det är också glädjande att se hur alla i vården tar av sin dyrbara tid för att mata in uppgifterna i registrets. Detta kommer att betyda mycket för vården och för dem som vården är till för, inför framtiden.

Vi ser fram emot att så småningom kunna presentera lite data på hemsidan om vad vi kan se på en övergripande nivå. I början av september kommer den första Årsrapporten att vara klar. En milstolpe i Könsdysforiregistrets historia. Den kommer att vara en utförlig presentation av syftet med registret och hur det upplagt. Även några smakprov på vilken typ av data som kommer att kunna presenteras löpande. Årsrapporten publiceras förstås på denna hemsida.

Med tillönskan om en riktigt skön sommar!

Lennart Fällberg, registerhållare

Nu är vi igång

Fler och fler enheter runt om i landet deltar nu i Könsdysforiregistret. Det är hittills inom specialiteterna Logopedi, Foniatri, Endokrin och Psykiatri.

Det är unikt att vi har möjligheten att utveckla den könsbekräftande vården med hjälp av data från ett nationellt kvalitetsregister.

Det kommer att bidra till ny kunskap, även internationellt.

 

Könsdysforiregistret har börjat samla in data.

Under våren har logopeder runt om i landet börjat samla in data till registret. Det är mycket glädjande att vi nu kommit igång.

Efter sommaren är det endokrinologins tur att starta upp. Senare under hösten kommer även psykiatrin med.

Snart börjar vi registreringen

Inom kort kommer vi att börja registreringen av data. Vi räknar att vara igång i början av april. I början kommer det givetvis inte att finnas mycket data att ta del av, men allteftersom den blir tillgänglig så kommer vi att publicera den här på registrets hemsida.