Fler och fler enheter runt om i landet deltar nu i Könsdysforiregistret. Det är hittills inom specialiteterna Logopedi, Foniatri, Endokrin och Psykiatri.

Det är unikt att vi har möjligheten att utveckla den könsbekräftande vården med hjälp av data från ett nationellt kvalitetsregister.

Det kommer att bidra till ny kunskap, även internationellt.