Under våren har logopeder runt om i landet börjat samla in data till registret. Det är mycket glädjande att vi nu kommit igång.

Efter sommaren är det endokrinologins tur att starta upp. Senare under hösten kommer även psykiatrin med.