Juli 2019

Sommar och semester är vad många har eller önskar just nu. En fantastisk period av året – den skandinaviska sommaren.

Det är också fantastiskt hur arbetet med Könsdysforiregistret har gått framåt under det senaste året. Nu är det många som är med och bidrar till att förverkliga arbetet med att samla data för att utveckla och förbättra den könsbekräftande vården i Sverige. Både patienter och professionella!

Vi har idag nära 900 patienter som deltar. Vi är så tacksamma för detta! Det är också glädjande att se hur alla i vården tar av sin dyrbara tid för att mata in uppgifterna i registrets. Detta kommer att betyda mycket för vården och för dem som vården är till för, inför framtiden.

Vi ser fram emot att så småningom kunna presentera lite data på hemsidan om vad vi kan se på en övergripande nivå. I början av september kommer den första Årsrapporten att vara klar. En milstolpe i Könsdysforiregistrets historia. Den kommer att vara en utförlig presentation av syftet med registret och hur det upplagt. Även några smakprov på vilken typ av data som kommer att kunna presenteras löpande. Årsrapporten publiceras förstås på denna hemsida.

Med tillönskan om en riktigt skön sommar!

Lennart Fällberg, registerhållare