Integritetspolicy

Denna hemsida innehåller inga personuppgifter. Data som samlas in till registret om Dig finns i en databas som uppfyller alla krav enligt GDPR. Läs mer på denna hemsida under rubrik: Patient – Nationella kvalitetsregister