Juli 2019

Sommar och semester är vad många har eller önskar just nu. En fantastisk period av året – den skandinaviska sommaren. Det är också fantastiskt hur arbetet med Könsdysforiregistret har gått framåt under det senaste året. Nu är det många som är med och bidrar till att förverkliga arbetet med att samla data för att utveckla […]

Nu är vi igång

Fler och fler enheter runt om i landet deltar nu i Könsdysforiregistret. Det är hittills inom specialiteterna Logopedi, Foniatri, Endokrin och Psykiatri. Det är unikt att vi har möjligheten att utveckla den könsbekräftande vården med hjälp av data från ett nationellt kvalitetsregister. Det kommer att bidra till ny kunskap, även internationellt.