Nu är den första årsrapporten för Könsdysforiregistret klar. En milstolpe utefter vägen. Det är en bra beskrivning av registret och under kommande år kommer det bli alltmer intressanta presentationer, i takt med att det finns mer data tillgänglig i registret. Här ges några smakprov på hur vilka indikatorer som kommer att finnas med över tid.

Årsrapport KDR 2018